Med eatersmap kan du skapa din personliga matprofil
Bältesspännare

Vet du vad en bältespännare är för något?
När vi sitter i bilen är det viktigt att vi drar åt bältet så att det sitter mot kroppen hela tiden. Ligger det en tjock jacka emellan blir det kanske en decimeter luft som kan bli förödande vid en krock. Bältespännare drar åt bältet stenhårt, till ett visst tryck i krockögonblicket. Det sitter små sensorer fram på bilen som känner av krocken. På millisekunder dras bältet åt så hårt att passageraren låses fast i stolen, allt för att minska skadorna av att skjutas framåt fritt tills bältet tar vid. Om du har en massa luft emellan dig och bältet kommer bältet att rycka tag i dig på ett sätt som i sig kan skada dig. Tänk därför på att ha bältet rätt för om olyckan skulle varar framme så ökar det dina chanser...
3 Januari 2015 15-01
Kommentarer
Thank you for the nice information!

Webbplats: http://www.idolworth.com/
Skrivet av Maria den 9 November 2020 11:05
It was wondering if I could use this write-up on my other website. I will link it back to your website though.Great Thanks.

Webbplats: https://maps.google.co.cr/url?sa=t&url=https://www.yundianseo.com/
Skrivet av homepage den 19 Juli 2020 07:45
Hello. I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting. maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject.

Webbplats: https://maps.google.co.cr/url?sa=t&url=https://www.haileyfariaphotography.com
Skrivet av have a peek at this web-site den 18 Juli 2020 23:52
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing.

Webbplats: https://maps.google.co.cr/url?sa=t&url=https://www.laurelzphotography.com
Skrivet av go now den 18 Juli 2020 21:00
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences.

Webbplats: https://maps.google.co.zw/url?q=https://www.jodi-lynnphotography.com/
Skrivet av go here den 18 Juli 2020 08:14
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success..

Webbplats: https://maps.google.com.hk/url?q=https://www.kristenvincentphotography.com/
Skrivet av experienced den 17 Juli 2020 17:39
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work.

Webbplats: https://maps.google.co.cr/url?sa=t&url=https://www.kmivelisse.com
Skrivet av check these guys out den 17 Juli 2020 12:53
Wonderful illustrated information. I thank you about that. No doubt it will be very useful for my future projects. Would like to see some other posts on the same subject!

Webbplats: https://maps.google.co.il/url?q=https://www.fiveoaksfarmal.com/
Skrivet av you could try here den 16 Juli 2020 07:48
Thanks for sharing this useful info..

Webbplats: https://maps.google.co.id/url?q=https://www.julesbooks.com
Skrivet av why not find out more den 16 Juli 2020 06:26
Very useful post. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up.

Webbplats: https://maps.google.co.cr/url?sa=t&url=https://www.brookeflanagan.com
Skrivet av visit website den 15 Juli 2020 08:52
Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work.

Webbplats: https://www.google.ml/url?q=https://elojoseco.com
Skrivet av investigate this site den 13 Juli 2020 10:01
Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work.

Webbplats: https://www.google.ml/url?q=https://elojoseco.com
Skrivet av investigate this site den 13 Juli 2020 10:01
Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work.

Webbplats: https://www.google.ml/url?q=https://elojoseco.com
Skrivet av investigate this site den 13 Juli 2020 10:01
Thank you so much Love your blog..

Webbplats: https://cse.google.pl/url?q=https://elojoseco.com
Skrivet av her response den 12 Juli 2020 18:44
I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!

Webbplats: https://maps.google.li/url?q=https://www.masa7.com
Skrivet av content den 12 Juli 2020 04:46
i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future..

Webbplats: https://google.dm/url?q=https://www.webuyhousesinarizona.com
Skrivet av discover this info here den 11 Juli 2020 22:18
It was wondering if I could use this write-up on my other website. I will link it back to your website though.Great Thanks.

Webbplats: https://maps.google.co.ls/url?q=https://www.ruhrpott-marketing.de
Skrivet av check these guys out den 10 Juli 2020 08:10
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here.

Webbplats: https://www.google.dz/url?sa=t&url=https://www.amberniedermaier.com
Skrivet av anonymous den 9 Juli 2020 08:10
I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!

Webbplats: https://maps.google.nu/url?q=https://www.throughalenz.com
Skrivet av discover more here den 8 Juli 2020 12:57
Thanks. that was a really cool read!

Webbplats: https://maps.google.nu/url?q=https://www.birthbymelissa.com
Skrivet av click over here now den 7 Juli 2020 13:51
thanks for the tips and information..i really appreciate it..

Webbplats: https://maps.google.co.zm/url?q=https://erintolephotography.com
Skrivet av check out this site den 7 Juli 2020 07:23
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.

Webbplats: https://images.google.hr/url?q=https://www.amberniedermaier.com
Skrivet av additional resources den 6 Juli 2020 05:45
Thanks for this article very helpful. thanks.

Webbplats: https://cse.google.ru/url?q=https://www.vvlcanhaus.com
Skrivet av you can look here den 5 Juli 2020 19:02
Wow what a Great Information about World Day its very nice informative post. thanks for the post.

Webbplats: https://images.google.ch/url?q=https://danielletrina.com
Skrivet av watch this video den 5 Juli 2020 11:20
Skriv kommentar

Namn:

E-post:
Webbplats:
Kom ihåg mig?
Din kommentar:


Hej
Anna Karlsson
28 år och kvinna
Alfta, Gävleborgs län
nogg.se/minanyheter