Med eatersmap kan du skapa din personliga matprofil
Svensk Ekonomiplanering AB - Förbättra din ekonomi

Din ekonomi är något som ständigt påverkas av flera olika faktorer i omvärlden. Det kan vara händelser och oroligheter som sker någon annanstans i världen som i sin tur påverkar ekonomin. Hos Svensk Ekonomiplanering AB hittar du specialister på skattefrågor och riskfrågor. Svensk Ekonomiplanering analyserar din ekonomi och ser hur den ser ut i dagsläget och föreslår därefter hur ni ska gå tillväga för att förändra din situation. 

Det kan finns flera olika anledningar till att man vill spara pengar. Det kan exempelvis handla om att man ska köpa en ny bil, åka på en spännande resa eller så kanske man helt enkelt vill ha en buffert för oförutspådda händelser som kan inträffa. 

Vid det första mötet hos Svensk Ekonomiplanering går de igenom vilka behov som finns, vilket sedan kommer att användas som grundpelare genom arbetets gång. En lösning presenteras sedan för kunden och genomförs. Under arbetets gång kommer lösningen kontinuerligt att följas upp.

Varför Svensk Ekonomiplanering?

Hos Svensk Ekonomiplanering finns det ett betydligt större utbud av investeringar än vad bankerna har tillgång till. Bankerna tar också ut en betydligt större del av vinsten. Svensk Ekonomiplanering är licensierade hos INSURESEC och SWEDSEC så att du som kund kan känna dig trygg med oss och få en kompetent vägledning när du anlitar oss.

9 November 2018 18-11

Karl Jonsson
5 år och man
Stora sundby, Södermanlands län
nogg.se/karljonsson