Med eatersmap kan du skapa din personliga matprofil
Rapports Eassa & Vinna, Mandylikes Visible Vim och Djärv-en
Heléne Gustafsson
48 år och kvinna
Göteborg, Västra Götalands län
nogg.se/rapportseassa

Favoritcitat
Förmågan att idag tänka annorlunda än
igår, skiljer den vise från den envise.
Av John Steinbeck