Med eatersmap kan du skapa din personliga matprofil
Projekt Längtan
Erika Ribacke Sandberg
39 år och kvinna
Mellerud, Västra Götalands län
nogg.se/projektlangtan

Personlig text
Den här sidan handlar ju egentligen om både Erika och
Henrik. Det
är ju liksom vårt hus.

Erika kommer från början från Valbo uppe i Gästrikland.
Jobbar nu
som barnbibliotekarie i Trollhättan, men alldeles snart i
Mellerud...
Det är hon som ska försörja husbyggaren Henrik fram tills
dess att
huset är färdigt. Är tanken... :)

Henrik kommer från Dalsland och har tagit över faderns
sågverk.
Numera är han alltså egenföretagare med såg, hyvleri,
grävning
med mera. Det är ju inte helt tokigt när man ska bygga
hus på egen
hand...

Hobbies och intressen
Våra intressen är hundar, dans, musik, och kör.