Life is ours, we live it our way!
Lina 
19 år och kvinna
Göteborg, Västra Götalands län
nogg.se/luttan