Väntan på Licens
Fanny Nemo Carlsson Hjorth
Blivande montéryttare/travkusk
23 år och kvinna
Sundsvall, Västernorrlands län
nogg.se/blivandetravkusk