Med eatersmap kan du skapa din personliga matprofil
Bättre rik och frisk än sjuk och fattig.
Mats Frank
Förtidspensionär
75 år och man
Stockholm, Stockholms län
nogg.se/frankett

Hobbies och intressen
Tyvärr har alla hobbies och intressen fallit
ur levnadsbilden.

Favoritcitat
Det är lättare att finna någon som vill bära
falskt vittnesbörd mot en civil än någon
som är villig att uttala sanningar i strid med
soldatens intressen och ära. JD Juvenalis